O lékaři

MUDr. Petr Bartoš

Promoce na LF UK Hradec Králové: 13.7.1990
Nemocnice Ústí nad Orlicí, chir. odd. 1.9.1990 - 30.9.1990
Vojenská základní služba 1.10.1990 - 30.6.1991
Nemocnice Ústí nad Orlicí, chir. odd., zaměření na traumatologii 1.7.1991 - 28.2.1999
Účast na službách RZP 1995 - 2000
Nemocnice Ústí nad Orlicí, dětské odd. 1.3.1999 - 28.2.2001
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Chocni, CHS Galen, Ústí nad Orlicí od 1.3.2001 dosud


Atestace

pediatrie 1. stupně – 4.12.2000
chirurgie 1. stupně – 27.5.1993
chirurgie 2. stupně – 30.11.1998

Licence

dětské – 12.5.2001
chirurgie – 1.4.1995  

Specializovaná způsobilost pro obor prakt. lék. pro děti a dorost - 30.3.2009
Specializovaná způsobilost pro obor chirurgie - 9.3.2009

Cizí jazyky - aktivní znalost angličtiny a němčiny